… att fråga barnen

Barnkonventionen blev lag i Sverige år 2020. Närmare bestämt 11 månader och 24 dagar innan barnen på Skytteholmsskolan – helt utan förvarning – fick beskedet om att deras skola ska läggas ned, att deras klasser ska splittras, att högstadiet ska delas upp på två (visar sig ett par veckor senare bli tre) olika skolor.

Föräldrar ordnade ett möte mellan barn, skolnämnden och förvaltningen där barnen själva fick ställa sina frågor till beslutsfattarna. Svaren löd i stor utsträckning ”vi vet ännu inte” och ”vi ska kolla på det”

I skolan jobbar pedagogerna med att lära barnen om rätt och fel, om rättigheter och skyldigheter. Om vikten av att lyssna på andra och om rättigheten att bli lyssnad på. Ja, till och med i förskolan vet barnen vad den nya lagen innebär.


De berörda barnen på Skytteholmsskolan är mellan 9 och 13 år. De förstår vad barnkonventionen innebär. Det de inte förstår är hur den så totalt kan förbigås.

• Vi vill att Solna tar barnen på allvar, tar hänsyn till barnkonventionen och inte fattar beslut utan att ha gjort barnkonsekvensanalyser!

”Varför frågade ni inte oss?” Hör barnen här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *