Om Skolinitiativet

Skolinitiativet Solna är ett nätverk öppet för alla som har fått nog av besparingar på Solnas barn och unga, och därmed deras framtid i kommunen. Vi har olika bakgrund, röstar på olika partier och jobbar med olika saker. Vi har barn i kommunala skolor och vi har barn i friskolor. Det som förenar oss är en orubblig övertygelse om att långsiktighet och satsningar på barn och unga idag blir ett direkt kvitto på vilket samhälle vi får imorgon.

Vi engagerar oss med tydliga krav och sunt förnuft, en sansad ton i debatten och lagliga aktioner. Hittills har vi startat en partipolitiskt obunden namninsamlingkärleksbombning av Skytteholmsskolan, sammanställt barnens undringar, haft ljusmanifestation utanför Solna stadshus, arrangerat en 24-timmars stafettpromenad, utfrågningar med alla partier i Solnas skolnämnd, delat ut flyers och debatterat både på sociala medier och i lokalpress likväl som i nationell press.

Inför valet 2022

Ända sedan starten har vi i Skolinitiativet varit en nagel i ögat på våra lokala politiker i Solna. Det började hösten 2020 när vi tydligt såg konsekvenserna av den åtstramande skolpolitik som förs i Solna. När det oväntade och hastiga nedläggningsbeslutet av Skytteholmsskolans mellan- och högstadium fattades formerade vi snabbt en större föräldragrupp som på vår fritid opinionsbildar för att Solna ska ha en långsiktig plan för sina kommunala skolor och ge skolorna mer resurser – tillräckliga för att rusta varenda unge för framtiden.

I höstens val är skolan en av de absolut viktigaste och största valfrågorna i Solna och vi i Skolinitiativet vågar påstå att vi bidragit till att frågan hamnat där. De kommande veckorna till valet kommer vi att syna vallöftena. Vad har våra beslutsfattare har gjort under den gångna mandatperioden och vad lovar de framöver? Är vallöftena rimliga och lovar det vad partierna står för eller är det bara tomt valfläsk och röstfiske?

Håll koll på vår sida på Facebook.

SÅ HÄR BÖRJADE DET: I början av november 2020 släpper Lärarförbundet sin ranking ”Bästa skolkommun”. Återigen hamnar Solna i bottenskiktet, på plats 243 av landets 290 kommuner. Två veckor senare dimper ett högst överraskande besked om nedläggning av Skytteholmsskolans mellan- och högstadium ner. Samtidigt tidigareläggs nedläggningen av Granbackaskolans mellanstadium med ett år. Detta blir den sjätte skolnedläggningen på tio år av Solnas kommunala grundskolor. Det är inte att driva en ansvarsfull skolpolitik.

Skoliniatitivet Solna bildas av ett gäng engagerade föräldrar som bestämmer sig för att göra något större för att lyfta skolfrågorna i Solna långsiktigt. För det varken börjar eller slutar med Skytteholmsskolan. Trots att Solna är en av landets rikaste kommuner hanteras de kommunala skolorna med en klackspark. Klasserna växer, resurspengar stryps, ungar knölas in i dyra kontorsbyggnader, rektorer slutar, skolgårdar blir minimala.

Det får vara slut med sånt nu. Solna kan bättre – nu visar vi vägen !

Bli medlem idag!

Vill du vara med och påverka? Bli medlem idag genom att fylla i vår medlemansökan.