Skolinitiativets arbete gav resultat!

Faximil från Solna stads webbplats.

Solnas nya styre aviserar stora satsningar på skolan.

Grattis alla medborgare i Solna! Höstens val blev ett val om skolan. Som medlemmar i Skolinitiativet gjorde vi, tillsammans med många andra föräldrar, barn och medborgare vad vi kunde för Solnas barn och unga. Vi satt inte tysta i missnöje utan manifesterade, debatterade, ställde frågor och engagerade oss. Tillsammans. Och det gav resultat. Nu ser vi en kursändring i skolpolitiken och ett beslut om ökad skolpeng är redan fattat.

Den nya Solnakoalitionen lovar en bred satsning på skolan och visar allvar med sitt vallöfte om att bland annat återöppna Skytteholmsskolan. I början av december bjuder de in till medborgardialog för att höra vad vi som medborgare tycker. Finns det ett underlag för att återöppna skolan? Ta chansen att delta i diskussionerna och framföra din åsikt. Vi i Skolinitiativet kommer att fortsätta att bevaka skolfrågan och att göra vår röst hörd i debatten. Häng kvar som medlem!

PS: Hörde du inslaget i P4 Stockholm där Susanne Celper från Skolinitiativet intervjuades om beslutet att utreda förutsättningarna för att återöppna skolan? Lyssna här – Susanne hör du 2.40 in i programmet.

AKTUELLT JUST NU:

Den 15 december väntas skolnämnden fatta beslut om att öppna Skytteholmsskolan igen, men innan beslutet fattas vill de lyssna in medborgarna. Finns det ett underlag för återöppna skolan? Passa på att tycka till när kommunen håller medborgardialog. Läs mer här.

PS: Ännu inte medlem i Skolinitiativet? Klicka här och bli det bums!

_____________________

Skolinitiativet är ett partiopolitiskt obundet nätverk öppet för alla som fått nog på att det snålas på kommunens barn och unga. Vi som startat initiativet har olika bakgrund, vi röstar på olika partier och jobbar med helt olika saker. Vi har barn i kommunala skolor och i friskolor – det som förenar oss är en orubblig övertygelse om att långsiktighet och satsningar på barn och unga i dag blir ett direkt kvitto på vilket samhälle vi får i morgon.

_____________________