Valfläsk 2022: Miljöpartiet

Bernhard Huber, Miljöpartiet, kommunalråd. Det är Bernhard som svarar i citaten. 

Skolinitiativet: I valprogrammet inför valet 2018 skriver ni “en av Miljöpartiets viktigaste valfrågor är satsningar på Solnas skolor och förskolor. Vi vill höja kommunalskatten så att det finns resurser för fler lärare, mindre barngrupper och upprustade lokaler.

I dag har Solna Sveriges lägsta kommunalskatt och det drabbar verksamheten negativt”.

Hur tycker du att ni har levt upp till det valprogrammet sedan 2018?

Skolfrågan var viktig för oss, liksom miljöfrågorna. Vi har suttit i opposition i 20 år och utnyttjat de möjligheter som finns att påverka så, då ville vi pröva att vara en del av ett styre.

Vi kom med i ett etablerat sammanhang, alliansen har styrt länge i Solna. Vi förhandlade om hur politiken skulle läggas upp.

Just i frågan om skattehöjning fanns inget intresse från de andra partierna. Däremot har de hänt en del i frågan om investering i lokaler och nya skolor. Det har varit en viktig fråga för mig. Där har det nu skett en uppryckning, Solna investerar på en helt annan nivå än för fem år sedan.

BERNHARD HUBER

Skolinitiativet: Investeringar påverkar inte innehållet i skolorna.

Vi har satsat 11 miljoner utöver budgeten på skolorna. Jag är medveten att det räcker en viss bit men inte till den ambitionsnivå som vi i Miljöpartiet hade när vi gick med i samarbetet.

BERNHARD HUBER

Skolinitiativet: Kan man säga att man ökar pengarna till skolan när uppräkningen av budgeten inte täcker kostnadsökningarna?

När vi tog beslut om uppräkning av budgeten med 0,5 procent såg det väldigt skakigt ut inför 2021. Det var ett svårt år att göra en planering.

BERNHARD HUBER

Skolinitiativet: Ni nämner i ert valprogram skolnedläggningar som något negativt och kallar en rivning av Tallbackaskolan som kapitalförstöring. Nu är ni med och tar beslut om en ny skola i Tallbacka, hur går det ihop?

Jag har genom åren drivit både att Solna måste bygga nya skolor, och bli bättre på fastighetsunderhållet.

Vi hade gärna renoverat Tallbackaskolan när det fortfarande gick, nu tror jag det är svårt att rusta upp den. Statusen på skolan är rätt skrämmande.

BERNHARD HUBER

Skolinitiativet: Tycker du att det är nödvändigt att lägga ner mellan- och högstadiet på Skytteholm?

Vi var inte lyckliga över förslaget, men utifrån de ramarna som finns i Solna tror vi att det är motiverat beslut. Man visste också att många skulle gå till den nya engelska skolan, för mig spelade den aspekten in.

Jag har påpekat till mina kollegor i skolnämnden att det vore bra om vi i framtiden gör en mer kritisk bedömning när friskolor ansöker om att starta.

BERNHARD HUBER

Skolinitiativet: Ni pratar om vikten av mindre barngrupper, nu grupper på upp med 30 elever även för de yngre?

Återigen tillbaka till frågan om vi kan höja skolpengen. Då finns förutsättningar för mindre klasser.

Men så som det ser ut i dag får man utgå från att det blir klasser på upp till 30 elever. Det är bara att räkna på de resurser som finns.

BERNHARD HUBER

Skolinitiativet: I regeringsprogrammet för Solna som de styrande partierna gemensamt tog fram efter valet står det att skolpengens utformning ska löpande ses över och elever med störst behov ska få ett bättre stöd. Tycker du att det fungerar i Solna?

Det finns det utmaningar, och det pågår en del förändringar. För ett antal år sedan var idén att resursskolorna skulle ta ansvar för de elever som har störst utmaningar, den metod vi tidigare använt med stort schablonbelopp till skolorna går inte längre att använda på grund av juridik.

Samtidigt har kommunen börjat bygga upp egna verksamhet. Vi ser behovet av att man höjer skolpengen för att tillgodose de behoven som finns.

BERNHARD HUBER

Skolinitiativet: Ser du en möjlighet att fortsätta i den här politiska konstellationen efter nästa val?

Vi får se vad väljarna säger och vilket resultat vi får, men vi kommer att fortsätta driva frågan om mer resurser till skolan.

BERNHARD HUBER

Se intervjun med Miljöpartiets Bernard Huber från våren 2021 så länge på vår Facebooksida:
https://www.facebook.com/skolinitiativet/videos/2958632717750643

eller på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=qCdXDI7qTyI&t=1590s

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.