Det där med skolpeng…

Vi måste prata skolpeng. Anledningen är att många av partiernas valaffischerna lovar högre skolpeng, vilket ju låter toppenbra. 
Eller?

Skolpeng är ett belopp som skolan får för varje elev. Det ska räcka till  undervisning (i huvudsak löner), utrustning och läromedel, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Tittar vi på skolpengen i Solna så har den också höjts varje år sedan åtminstone 2010. Faktiskt med 1,9% per år i snitt.

Men. 
Det som inte visas är hur stora pris- och löneökningarna har varit i Solna. För skolpengen ska ju räcka till det också. Det är en enkel plus-minus-matte: Om kostnaden för löner, lokaler och material ökar mer än vad skolpengen höjs, så är det ju ingen höjning.

I realiteten är det en minskning av skolornas budgetar. Faktum är att bara vid tre (!) tillfällen (2011, 2019 och 2022), har ökningen av skolpengen varit större än det värde på löne- och prisutvecklingen som SKR* löpande tar fram och som är tänkt att kunna användas av kommunerna i deras budgetarbete.

Hur skolorna hanterar den ständigt krympande budgeten kan vi bara gissa, men handen upp de som sett till exempel: extraresurser i klassrummen försvinna från en termin till nästa, skolpsykologer som bara finns tillgängliga på tisdagar mellan 10.30–11.45, ett ihopplock av informationskällor istället för skolböcker, obemannade skolbibliotek och varför slutade rektorn mitt i ett läsår?

Så visst, skolpengen höjs varje år – men den stora frågan är med hur mycket.

*SKR = Sveriges Kommuner och Regioner

3 svar på “Det där med skolpeng…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.