…de tomma skolplatserna

Som en blixt från klar himmel kom beskedet om att Skytteholmsskolans mellan- och högstadium ska läggas ned till höstterminen 2021. Eleverna hänvisas till Råsunda skola och Råsunda centralskola. Plötsligt finns det, enligt kommunledningen, för många tomma skolplatser i centrala Solna. Men historien är full av motsägelser. Följ med på en resa genom de senaste åren om hur kommunen har kommunicerat och agerat kring de så kallade tomma skolplatserna i centrala Solna:

 • När det 2016 togs beslut om att 2018 flytta Råsunda skolas högstadieelever till en ny skola (blivande Råsunda Centralskola) var de tomma skolplatserna som då skapades i Råsunda skola inget problem. Snarare skapades de medvetet för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö.

 • I Solna stads yttrande till Skolinspektionen 2018 kring en etablering av Internationella Engelska skolan (IES) i Huvudsta var överkapacitet och en etablering av IES inte heller ett problem.

 • Någonstans under dessa år väljer Solna att öka antalet möjliga elever i varje klass till 30, från förskoleklass till årskurs 9. En räkneövning som skapar både sämre arbetsmiljö och ”tomma skolplatser”.

 • Någonstans under dessa år, och i sammanräkningen kring befintlig skolkapacitet i skolförsörjningsplanen 2019, har staden också ändrat Råsunda skolas kapacitet från 750 elever (som listas i yttrandet till Skolinspektionen på IES ansökan 2018 ) till 1000 elever.

 • Under Råsunda skolas drygt 100-åriga historia har det aldrig gått 1 000 elever där. Inga tillräckligt stora ombyggnationer har heller genomförts för att rymma 250 elever till. Råsunda skolas egen riskanalys visar även att den äldre delen av skolan, där mellanstadiet huserar, är i behov av en omfattande renovering.

 • Inte heller i skolförsörjningsplanen 2019 var överkapacitet och en etablering av IES ett problem. Antalet platser i centrala Solna bedömdes vara ”tillräckliga”. ”I centrala Solna bedöms kapaciteten av grundskoleplatser fram till 2025 vara tillräcklig. Det finns gott om ledig kapacitet i Råsundaskolan efter att högstadiet har flyttat till Råsunda centralskola under 2018.”

 • Inte heller i april förra året (2020) var överkapacitet i centrala Solna ett problem. Enligt ett uttalande från kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk var IES tvärtom ett välkommet tillskott på grund av det ökande behovet av fler platser.
  ”– En ny skola med plats i södra Solna är ett välkommet tillskott. En bra placering samtidigt som vi tillgodoser det ökande behovet av skolplatser för våra barn och unga i ett växande Solna, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).”

 • Den hävdade minskade befolkningsprognosen och påstådda minskningen av framtida byggnation som hänvisas till i underlaget är nu det enda som kvarstår som motivering. ”Som en följd av den pågående pandemin och konjunkturen skrivs befintliga befolkningsprognoser ner de kommande åren.” Denna nedskrivning saknar dock underlag och uträkning.

 • Däremot visade SvD i sin artikel den 14 december 2020 att de förändrade prognoserna inte ger tillräckligt belägg på lång sikt för att stänga ner skolverksamhet: ”Prognosen från hösten 2018, som var den senaste som fanns när skolförsörjningsplanen beslutades, anger att det kommer att finnas 4 248 barn i mellan- och högstadieåldern i Solna år 2021. Prognosen som publicerades september 2020, som ligger till grund till beslutet att stänga stadierna på Skytteholmsskolan 2021, anger 4 245 barn i de åldrarna. Prognosen har alltså sänkts med tre barn. Antalet barn i de aktuella åldrarna år 2025, det år överskottet av platser skulle ha försvunnit enligt Skolförsörjningsplanen, är enligt prognosen från hösten 2018 4 755. I prognosen 2020 är de 4 535. En minskning med 220 elever i hela Solna.” SvDs analys gäller alltså hela Solna, inte bara centrala Solna, som lyfts i nämndens underlag vad gäller de 500 ”tomma skolplatserna”.

 • Skolnämndens ordförande, Marianne Damström Gereben, hävdar dessutom i sin skolchatt om nedskrivning av befolkningsprognosen att det innebär att antal elever kommer vara samma 2021 som 2020.

 • Men i underlaget till skolnämndens möte står det att man i budget räknar med att antal elever ökar under 2021:”Antalet elever i grund- och gymnasieskolan ökar jämfört med 2020. För förskoleklass till årskurs 3 beräknas elevantalet öka med totalt 50 elever, årskurs 4-5 med 20 elever och årskurs 6-9 ökar med 150 elever. När det gäller gymnasieskolan beräknas det blir 70 fler elever än år 2020. Antalet elever i grundsärskolan beräknas öka med 20 elever jämfört med föregående år. Antalet elever i gymnasiesärskolan beräknas ligga på motsvarande nivå som år 2020.”

Allt detta gör det svårt att tro på att närmare 400 barns skolgång ska omkullkastas för att det finns ”tomma skolplatser”. Vad tror du?

Svenska Dagbladet tittar närmare på vad det egentligen står i de där befolkningsprognoserna.

1 svar på “…de tomma skolplatserna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *