… domen!

Mitt i den blomstrande sommaren kommer den,  Förvaltningsrättens dom angående beslutet att lägga ned mellan- och högstadiet på Skytteholm. Och den doftar ljuvligt!

I korthet slår domen fast att beslutet som fattades av skolnämnden i december 2020 tider mot barnkonventionen, som är svensk lag.

”I det aktuella målet synes kommunen inte ha fastställt vad som är barnens bästa innan beslut fattats. Beslutet har således inte tillkommit i enlighet med lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Det ska således upphävas enligt 13 kap. 8 § 4 kommunallagen.”

Det här är en dom som är principiellt viktig för barn i hela Sverige, och verkligen visar att en kommun inte kan sladda fram beslut hur som helst utan måste göra ett ordentligt arbete innan de fattar så stora beslut.

Här kan du läsa hela domen (pdf). I dokumentet redogörs för alla (25!) överklaganden samt Solna stads yttrande.

12 svar på “… domen!

  1. Gun-britt säger:

    Vilken tur vi har barnkonvention ! Set är deffenitivt inte rätt för barn behöver en trygg lärande och framtiden ser osäker på grund hur våren varit ! Det ölet nog aldrig jelt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *