… finansieringen av skolan

Så varför klarar skolorna i Solna av sitt uppdrag så dåligt? Det är svårt att hitta andra anledningar än den bristande finansieringen. I de två första bilderna nedan kan man se hur mycket pengar per invånare Solna lägger på grundskolan (F-9) jämfört med hela Stockholms län respektive våra grannkommuner. Solna lägger överlägset minst per invånare, 7 620 kronor/år, och spelar i en helt egen liga. Siffran är faktiskt den lägsta i hela Sverige! Som vanligt ligger Danderyd och Sollentuna högt på listan, det gör de när det gäller resultat också.

Som en jämförelse är genomsnittet i Stockholms län 13 290 kronor per invånare och år (markerat med streckad linje). Det är intressant att se att Österåker som är känt för att ha Sveriges lägsta kommunalskatt ligger över medel i länet med 13 700 kronor per invånare och år. Uppenbarligen prioriterar kommunpolitiker i Solna och Österåker på olika sätt.

Nå, det är inte riktigt så illa som det kan se ut. Det är osedvanligt billigt att driva skola i Solna. Vi har relativt få barn och ungdomar i befolkningen, hela kommunen är liten och tättbebyggd, och föräldrarna har en hög utbildningsnivå. Hade en mer genomsnittlig kommun försökt satsa 7 620 kronor per invånare och år på skolan så hade verksamheten kollapsat.

Hur mycket bör då satsas på skolan?
Det kan man också hitta statistik på. På SKRs statistikdatabas Kolada räknas det ut ett värde som heter nettokostnadsavvikelse.

Det kan ses som ett genomsnitt av skolbudgetar i landet som sedan kompenseras för antal elever, avstånd och bebyggelsestruktur, antal barn med utländsk bakgrund, löneläge i kommunen, med mer. Man kan med andra ord se om kommunen satsar över eller under genomsnittet utifrån sina egna förutsättningar. Ligger värdet över noll så satsar kommunen på skolan, ligger det under noll så underfinansierar man skolan.

I bild tre och fyra kan vi se hur Solna ligger till i länet och jämfört med våra grannkommuner. Vi kan se att kommunerna i länet generellt underfinansierar skolan (genomsnitt – 4,3 procent, streckad linje), 2019 låg Solna ligger tredjen sist i länet på – 11,4 procent. Bara Täby och Nacka underfinansierar skolan mer, faktum är att Solna ligger 6:a från botten i hela Sverige.

Det är tydligt att Sollentuna, Danderyd och framförallt Stockholm satsar betydligt mer seriöst på skolan. Det här är inte naturlagar, det är politiska beslut under lång tid som gör att det ser ut såhär i Solna.

Så ja, vi kan tydligt se att Solnas skolor är underfinansierade. Detta kan inte på något sett beskrivas som att satsa på skolan eller sätta skolan först. Budgeten skulle behöva höjas med 11,4 proent bara för att nå upp till en svensk genomsnittsnivå.

Det är den här underfinansieringen som leder fram till huvudlösa beslut om att stänga skolor, att klasserna hela tiden blir större, att resurspedagoger och stöd dras in, att man drar ner på läroböcker och så vidare. Det får räcka nu.

Nettokostnad per invånare, grundskola åk 1-9. Källa: Kolada
Nettokostnad per invånare, grundskola åk 1-9. Källa: Kolada
Nettokostnadsavvikelse F-9 i länet (2019). Källa: Kolada
Nettokostnadsavvikelse F-9 (2019). Källa: Kolada

1 svar på “… finansieringen av skolan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *