Budget: minst 3 % ökning krävs

Vi kräver treprocentig ökning av skolbudgeten
I kommunen pågår budgetförhandlingarna för fullt. Under hösten har Skolinitiativet träffat samtliga partier i skolnämnden för att prata om skolan och framföra våra krav och förväntningar inför kommande budgetår. Samtalen har varit givande och intressanta och vi upplever att det finns en ambition att satsa på skolan.

Men i rambudgeten för 2022 budgeteras en kostnadsökning på endast 0,5 procent för skolan samtidigt som de förväntade kostnadsökningarna för löner och lokaler ligger på 2,1 procent* . I realiteten innebär detta en besparing på 1,6 procent. Dessutom lägger Solna 11 procent mindre på skolan i jämförelse med vad som kan förväntas utifrån kommunens förutsättningar, det som kallas nettokostnadsavvikelse**.

För att Solna ska kunna göra en verklig satsning på skolan kräver vi en budgetökning på minst tre procent, där pengar satsas på verksamheten, personaltäthet och material. Den satsningen vill vi inte bara se i år, när ett val står för dörren. Vår bedömning är att Solna behöver göra satsningar i samma storleksordning de närmaste 10 åren.

Skolinitiativet vill se en långsiktig ambition att skapa en stabil kommunal skola för våra barn. En rektor ska inte behöva dra in resurspersonal från en termin till annan för att budgeten inte går ihop. Alla Solnas barn, oavsett förutsättningar, ska garanteras en trygg och stabil skolgång med tillräckligt med resurser för att rusta dem för framtiden.

*enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner
**nettokostnadsavvikelse, Kolada

10 svar på “Budget: minst 3 % ökning krävs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *