… brevet från läraren

Vi fick ett brev. Eller rättare sagt – skolnämnden, förvaltningschefen och skolchefen fick ett brev med Skolinitiativet på kopia, från en omtyckt och välrenommerad lärare som efter ett decennium i stadens tjänst till sist valt att sluta och gå till en annan kommun.

Vi har fått tillåtelse att publicera brevet.

Vill du hellre läsa det som pdf finns det här.

– – – – –

Hej,
Detta kommer troligen inte leda till den minsta förändring av något slag, och det är heller inte meningen med mitt mail. Men jag kände att jag som lärare och människa behövde skriva ner mina tankar och känslor med tanke på eleverna och deras situation och vad vi som jobbar på Skytteholmsskolan bevittnar varje dag.  

Jag har arbetat i Solna Stad och för Barn- och utbildningsförvaltningen sedan 2010, tror jag i alla fall. Håller inte riktigt räkningen. Under mina år, som startade i Fridhemsskolan och nu avslutas i Skytteholmsskolan, har jag haft fantastiska rektorer och ledningsgrupper som jag känt stöttat och trott på mig som pedagog men framförallt trott på verksamheten och eleverna. De har satt verksamhetens essens, eleverna, i första rummet. 

Tills detta sista år det vill säga. Och det beror till största del på att vi har en förvaltning som inte sätter våra elever, verksamheter och pedagoger, utan istället pengar och sparande i första rummet.  

Under mina år i den här kommunen har det sakta men säkert försämrats för oss som jobbar i era skolor. Jag kan i och för sig inte prata för övriga kommunala skolor i staden, men för oss på Skytteholmsskolan har verksamheten degenererat, och det är tack vare en oförstående förvaltning och politik, som sätter våra rektorer i en omöjlig sits. Vi hade en fantastisk rektor som ni, genom påtryckningar och orimliga krav, mer eller mindre manövrerade bort från skolan och staden. En rektor som ansåg att elevernas rätt till likvärdig utbildning enligt skollagen gick före kommunallagen och vad vinstdrivande politiker skrek om i kommunhuset.  

Bara det faktum att ni som stad har slutat med tilläggsbeloppen och kryptiskt menar att de, tillsammans med skolpengen för nyanlända, är inbakade i den allmänna skolpengen visar på hur lite ni bryr er och förstår hur det faktiskt ser ut på våra skolor.  

Konsekvensen att elever i behov av särskilt stöd inte får möjligheten till det adekvata särskilda stödet hen behöver, och har rätt till, och med det inte heller en likvärdig utbildning verkar inte vara något som oroar er eller som ni bryr er om. Flera elever som gått på skolor anpassade till deras behov har varit tvingade att komma tillbaka till allmänna kommunala skolor där förutsättningarna för att tillgodose elevens behov inte finns, och med det har det skapats otaliga ohållbara situationer för framförallt eleven, men också för klasser och lärare. Ledsna vårdnadshavare som ringer och mailar i desperation för att de ser vad detta resulterar i för deras barn.  

Jag skulle vilja se förvaltningschefen, eller någon av er andra så kallade BUF-personer, trösta och lugna ner uppgivna/ledsna/desperata/arga/rädda föräldrar till ett barn med särskilda behov som precis haft ett utbrott och rivit ett klassrum, eller som inte varit i skolan på en vecka på grund av psykosocial ohälsa, och försöka få dem att känna lite trygghet för sitt barns skolsituation samtidigt som ni meddelar att deras barn inte får något tilläggsbelopp på grund av någon oklar anledning, och med det inte heller adekvata särskilda åtgärder de är berättigade till.  

Det finns många konstiga och oklara beslut ni som förvaltning tar och de verkar inte ta slut. Allt från hur ni minskar IT-supporten vart efter som för skolorna, medan behovet och kraven om IKT i skolan ökar för var dag. Framförallt nu under pandemin. Till droppen som fick min bägare att rinna över. Vilket är det otroligt ogenomtänkta beslutet att lägga ner Skytteholmsskolan med ”brist på elevunderlag” som luddig anledning. Något man vet varierar över tid och där kommunen kommer behöva Skytteholmsskolan då elevunderlaget kommer förändras med tiden. Som ni själva indikerar på er hemsida.[1] 

Detta beslut handlar inte om elevunderlag, det handlar om att gå ifrån kommunala skolor till friskolor. Vilket blir tydligt när det sedan framkommer att förvaltningschefen kommunicerat med IES innan beslutet att lägga ner ännu en kommunal verksamhet blivit offentligt, och det ger det hela bara en dålig eftersmak.  

Hur ni sköter denna ”övergång” är även det under all kritik. Lärare ska ovisst gå med en klump i magen fram till maj utan att veta något om sin framtid. Barn och ungdomar oroar sig över vilken skola de ska komma till. Hur är den nya skolan? Ska man lyssna på rykten? Vilka lärare får vi? kommer detta påverka mina betyg? Hur söker jag nya skolor? Vilka faktorer är viktiga att titta på? Och så vidare.

Inte en enda gång har någon kommit och försökt blidka oron som våra ungdomar känner, eller svarat på frågor som våra ungdomar har. Att ni som förvaltning inte kan göra den ansträngningen för personer som ska vara vår framtid är inte värdigt. Och skyll inte på pandemin. Det går att lösa coronasäkert.

Vi har många elever med psykosocial ohälsa där vikten av att känna en samhörighet till sin skola är oerhört viktigt, för att kunna klara av sin skolvardag och kunna erhålla godkända betyg.[2] Hur är era tankar att ta hand om dessa elever och deras ångest? Ska de också, som pedagogerna, vänta till maj för att EVENTUELLT få en lätt ogenomtänkt och framstressad plan angående övergången till Råsunda Centralskola? Eller struntas det i detta då det ”fria skolvalet” gäller och med det också det egna ansvaret att göra sin egen research? Vilket för våra elever kan vara rent av orättvist.[3] 

Men ni väljer att lägga ner en skola som under de senaste åren har gått från att ha sämst akademiska resultat till att ha bland de bästa resultaten i kommunen. En skola som har absolut några av de sämsta förutsättningarna (Vilket ni varit delaktiga i och sett till genom att lägga på en massa extrakostnader i form av bland annat nytt avtal med Sodexo, som i alla fall är skräp då bland annat maten tar slut VARJE DAG. Eller när ni drar in tilläggsbeloppen för en skola som Skytteholmsskolan, med fler antal elever med NPF-diagnoser än genomsnittet för en kommunal skola, och som förlitar sig på dessa för att klara av kraven, inte får. Eller när ni helt plötsligt berättade att städningen tidigare haft en högst oklar ”rabatt” som ingen vetat om, men som nu var borttagen och med det blivit signifikant mycket dyrare för skolan. Det finns mycket mer.) men ändå lyckas så bra som vi gör. 

Vi har lägst andel föräldrar med eftergymnasial utbildning bland annat. Majoriteten av våra elever har inte den stöttning hemifrån som genomsnittet i samhället har, och ändå får vi resultat som vi får. Nej, jag räknar inte in de fristående skolorna i detta. När vi får tillbaka elever från dessa skolor, och det får vi titt som tätt, och hör deras, samt deras vårdnadshavares berättelser, stämmer de inte överens med siffrorna som de skolorna presenterar. Tyvärr.

Beslutet att lägga ner kanske inte påverkar våra elevers studieresultat, som Jonas Larsson Taghizadehs rapport för IFAU visar[4], men det finns variabler att ta hänsyn till. Rapporten visar att högpresterande elever påvisar sämre resultat av en nedläggning. Att elever som gick till privata skolor inte fick sämre resultat, men att det framförallt berodde på ”kompiseffekten” och inte på professionella lärare då friskolorna generellt hade lägre antal behöriga och erfarna lärare än den kommunala skolan. Samt att vi måste ta hänsyn till elever med NPF-diagnoser, vilket vi har fler än snittet för vad en kommunal skola generellt har. Autism- och Aspergeförbundets skolenkät från 2019–2020 visar att enbart 43% av deras medlemmar når gymnasiebehöriga betyg och att den utan tvekan största anledningen till det beror på att dessa elever inte får adekvata förutsättningar för att kunna klara av sina studier, alltså särskilda åtgärder, vilket är deras rättigheter.[5] Våra elever får inte alla de särskilda åtgärder vi är skyldiga att ge dem, för vi har inte resurserna att kunna göra det. Men vi jobbar med trygghet och intensifierade återkopplingar med våra elever med NPF-diagnoser och deras vårdnadshavare, för vi vet att det är detta som är avgörande för att de ska ha en möjlighet att klara av sin skolgång. Min erfarenhet efter drygt 15 års arbete med barn i behov av särskilt stöd är att trygghet och struktur är nyckelorden för dessa elever. Hur tycker ni att de orden rimmar med er nedläggning av skolan och hur ni sköter den? Hur är er hänsyn till dessa elever och deras vårdnadshavares ångest över sina barns fundamentala rättighet, en trygg och likvärdig skolgång?  

Skytteholmsskolan behövs och kommer behövas i framtiden. Lösningen är inte fler vinstdrivande företag som profiterar på våra barns framtid och gömmer det i statistiken. Vi vet och förstår att hela det här beslutet i slutändan handlar om pengar. Att tjäna och spara pengar, vilket gör att eftersmaken, oavsett vad ni försöker krydda den med, är sur och bitter.  

Med detta mail vill jag säga tack, tack Solna Stad för att ni visade mig hur en Barn- och utbildningsförvaltning inte ska skötas. Tack för att ni fick mig att känna mig bekväm i beslutet att sluta jobba i den här staden.  

/R. 


[1] https://www.solna.se/om-solna-stad/statistik-och-fakta/befolkning 

[2] https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/barn-och-unga–psykisk-halsa/skola-och-psykisk-halsa/ 

[3] https://www.forskning.se/2018/08/20/egen-fria-skolvalet-fritt-bara-for-vissa/ 

[4] https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1294079/FULLTEXT01.pdf 

[5] https://skolvarlden.se/artiklar/skolverket-ljuger-om-elevframgangar 

19 271 svar på “… brevet från läraren

 1. Margareta Hellström säger:

  Har de styrande partierna och då framför allt Marianne D-G läst detta brev från en lärare i Skytteholmsskolan? Jag skulle verkligen vilja få hennes och Pehr G:s kommentarer på detta brev. Hur resonerar de när personer mitt i verksamheten ger upp och motiverar sitt beslut att lämna kommunen efter mer än 10 år?

 2. Judyhix säger:

  [url=https://clomid.cfd/]where can i get clomid online in australia[/url]

 3. Boohix säger:

  [url=https://genericcialisdrugwithnorx.monster/]cialis|buy cialis|generic cialis|cialis pills|buy cialis online|cialis for sale[/url]

 4. Ramona Siglow säger:

  Normally I do not read post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite nice post.